Smaller Default Larger

Moje Emocje - program edukacyjny

Program do nauczania umiejętności emocjonalnych i społecznych, przeznaczony  jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od 5 do 9 lat. Ma na celu rozwój i wzmacnianie osobowości dziecka, uczenie się odróżniania i nazywania przeżywanych emocji, odreagowywania emocjonalnego,  uczenia się nowych korzystniejszych dla dziecka zachowań.

Do szkół idą coraz młodsze dzieci, które intelektualnie są bardzo sprawne, natomiast w sferze emocjonalnej zdają się być zupełnie nie przygotowane na rzeczywistość szkolną. Statystki pokazują, że rośnie agresja wśród młodzieży i coraz młodszych dzieci. Dlatego tez coraz częściej mówi się bezpieczeństwie w szkole. Wielu dzieciom z trudnością przychodzi nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z innymi, włączanie się do grupy, radzenia sobie z własnymi emocjami, brakuje im zdolności konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami .

Dzieciom, którym brakuje umiejętności społecznych często stają się agresywne, kłótliwe, albo zamknięte i wycofane. W efekcie mogą być nie lubiane przez rówieśników i dorosłych co prowadzi do problemów emocjonalnych i w zachowaniu , co może przełożyć się na problemy zawodowe i osobiste w życiu dorosłym. Jeśli zależy nam więc na bezpieczeństwie dzieci w szkole, należy zadbać szczególnie o ich bezpieczeństwo emocjonalne. Więcej o programie na stronie www.bezpiecznaszkola.info

Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w świetle nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Od 1 stycznia obowiązują nowe zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Pojawiła się między innymi możliwość powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji o zdecydowanie większych kompetencjach i uprawnieniach niż do tej pory. Jakie obowiązki spoczywają obecnie na dyrektorze szkoły jako administratorze danych osobowych? Jak napisać politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem informatycznym?Czy i kiedy warto powoływać Administratora Bezpieczeństwa Informacji? W jaki sposób prawidłowo upoważnić pracowników do przetwarzania danych osobowych?

Na te i inne pytania odpowiada nasze szkolenie, które poprowadzi Piotr Gabrysz, trener i konsultant z zakresu ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej.

 

Zobacz program szkolenia

Ochrona danych osobowych. Nowa rzeczywistość.

Styczeń przynosi nam spore zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. O dziwo na korzyść administratora. Oświatowców zainteresować mogą dwie informacje:

 1.  OD 15 stycznia nie musimy już rejestrować zbiorów danych osobowych nie przetwarzanych za pomocą systemów informatycznych z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27 ust. 1 (czyli danych szczególnie wrażliwych). Oznacza to, że jeżeli przetwarzamy dane w sposób tradycyjny, papierowy, to z wyjątkiem danych szczególnie wrażliwych takich zbiorów nie musimy już zgłaszać do GIODO. To spore ułatwienie dla dyrektora przedszkola, czy szkoły. Przypomnijmy, że danymi szczególnie wrażliwymi w myśl ustawy są dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zanim więc odetchniemy z ulgą, że jeden obowiązek mniej, sprawdźmy, czy nasze zbiory, których nie musimy już rejestrować nie zawierają przypadkiem wymienionych danych szczególnie wrażliwych.

Czytaj więcej: Ochrona danych osobowych. Nowa rzeczywistość.

Audyt bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych. Tak, czy nie?

Czy placówka oświatowa ma obowiązek przeprowadzenia corocznego audytu wewnętrznego na podstawie zarządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych1) (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526) ?

Czytaj więcej: Audyt bezpieczeństwa informacji w placówkach oświatowych. Tak, czy nie?

Motywacja i komunikacja a czas

Jak zmotywować siebie, by działać efektywniej? Jak prawidłowa komunikacja wpływa na zarządzanie sobą w czasie? Fragment e-szkolenia autorstwa Piotr Gabrysza dla www.podatki.biz

 Jak zmotywować samego siebie do działania? Cóż, nie jest to proste. O wiele łatwiej pocieszyć przyjaciela, doradzić przyjaciółce i pomóc szwagrowi przy budowie domu, niż włączyć swój przycisk z napisem „działaj!”. Jeżeli należysz do nielicznej części społeczeństwa, która nastawiona na cel potrafi bez zbędnego namysłu skutecznie działać, spokojnie możesz ominąć ten akapit. Większość z nas ma jednak spore problemy z „uruchomieniem samego siebie”. A czas leci. Jak zatem ruszyć do przodu? 

Czytaj więcej: Motywacja i komunikacja a czas

Nasi Partnerzy

logotypy ...