Smaller Default Larger

Moje Emocje - program edukacyjny

Program do nauczania umiejętności emocjonalnych i społecznych, przeznaczony  jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym od 5 do 9 lat. Ma na celu rozwój i wzmacnianie osobowości dziecka, uczenie się odróżniania i nazywania przeżywanych emocji, odreagowywania emocjonalnego,  uczenia się nowych korzystniejszych dla dziecka zachowań.

Do szkół idą coraz młodsze dzieci, które intelektualnie są bardzo sprawne, natomiast w sferze emocjonalnej zdają się być zupełnie nie przygotowane na rzeczywistość szkolną. Statystki pokazują, że rośnie agresja wśród młodzieży i coraz młodszych dzieci. Dlatego tez coraz częściej mówi się bezpieczeństwie w szkole. Wielu dzieciom z trudnością przychodzi nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z innymi, włączanie się do grupy, radzenia sobie z własnymi emocjami, brakuje im zdolności konstruktywnego radzenia sobie z problemami i konfliktami .

Dzieciom, którym brakuje umiejętności społecznych często stają się agresywne, kłótliwe, albo zamknięte i wycofane. W efekcie mogą być nie lubiane przez rówieśników i dorosłych co prowadzi do problemów emocjonalnych i w zachowaniu , co może przełożyć się na problemy zawodowe i osobiste w życiu dorosłym. Jeśli zależy nam więc na bezpieczeństwie dzieci w szkole, należy zadbać szczególnie o ich bezpieczeństwo emocjonalne. Więcej o programie na stronie www.bezpiecznaszkola.info

Nasi Partnerzy

logotypy ...