Smaller Default Larger

Ochrona Danych Osobowych - audyt

Warsztaty dla pracowników "Ochrona Danych Osobowych" wraz z audytem placówki i przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji

Ustawa o ochronie danych osobowych chroniąc nasze prawo do prywatności zmusza administratorów danych do szczególnej ostrożności. Kary za łamanie przepisów ustawy mogą być dotkliwe- nawet do trzech lat pozbawienia wolności. Jak w skomplikowanej, oświatowej rzeczywistości dyrektor może uniknąć błędów we wdrażaniu zapisów ustawy? Czy zdajemy sobie sprawę z obowiązku przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych?

Jaki zakres danych można gromadzić w szkole i przedszkolu?

Czy dane uczniów można udostępniać osobom trzecim?

W jaki sposób powinny zostać zabezpieczone dane osobowe w szkole i przedszkolu ?

Jak wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji?

Jak przygotować kluczowe dokumenty: Politykę Bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym?

Na te i wiele innych pytań odpowiada opracowany przez Dictum autorski warsztat Ochrona Danych Osobowych- praktyczne wdrożenie krok po kroku.

Czytaj więcej: Ochrona Danych Osobowych - audyt

Inwentaryzacja w oświacie. Krok po kroku

 Inwentaryzacja nie musi śnić się po nocach.  

Przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na objęcie swym zakresem całego materialnego jak i niematerialnego majątku jednostki wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników. Błędy w inwentaryzacji skutkować mogą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i dotkliwymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.

Czytaj więcej: Inwentaryzacja w oświacie. Krok po kroku

Kontrolo, kontrolo gdzie cię szukać

tekst jest fragmentem przygotowywanego w Dictum e-booka "Kontrola zarządcza w praktyce. Krok po kroku".Autor: Piotr Gabrysz

Nie za wiele znajdziemy kontroli zarządczej w polskich przepisach. W praktyce ma to swoje dobre i złe strony. Musimy jednak wiedzieć skąd w naszej rzeczywistości wzięła się kontrola zarządcza. "Winny" jest minister finansów i ustawa o finansach publicznych z 2009 roku. Tak, wiem. Czytanie ustaw nie należy do szczególnie popularnych rozrywek. Obiecuję, że z ustawą o finansach publicznych spędzimy tylko moment. Od razu w rozdziale szóstym, który porusza temat nas interesujący: Artykuł 68 definiuje pojęcie i jest kluczem do zrozumienia istoty k.z.:

Czytaj więcej: Kontrolo, kontrolo gdzie cię szukać

Szybki kurs dziennikarstwa dla zapracowanych

Redagowanie strony www, pisanie bloga, przygotowanie tekstów do reklam i ulotek w małej firmie, redagowanie wewnętrznych biuletynów i folderów i katalogów, osiedlowy dwutygodnik - wszędzie warto posiąść umiejętności, którymi na co dzień posługują się zawodowi dziennikarze.

Szybki kurs dziennikarstwa dla zapracowanych

Pobierz formularz
Ten kurs polecamy wszystkim, którym warsztat dziennikarski pomoże w pracy i hobby, które za moment też może stać się sposobem zarabiania pieniędzy. Redagowanie strony www, pisanie bloga, przygotowanie tekstów do reklam i ulotek w małej firmie, redagowanie wewnętrznych biuletynów i folderów i katalogów, osiedlowy dwutygodnik - wszędzie warto posiąść umiejętności, którymi na co dzień posługują się zawodowi dziennikarze.

Czytaj więcej: Szybki kurs dziennikarstwa dla zapracowanych

Kontrola zarządcza i szacowanie ryzyka

 Kontrola Zarządcza i szacowanie ryzyka w oświacie

Kontrola zarządcza to temat budzący u dyrektorów gorące dyskusje. Przeraża ilość dokumentów, trudna nomenklatura, trudności w porozumieniu z audytorami, brak jasnej wykładni prawnej i przede wszystkim zagrożenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  Po naszym szkoleniu wszystko stanie się jasne i na spokojnie będą mogli Państwo zweryfikować swoje działania we własnej placówce. Krok po kroku wyjaśniamy zawiłości kontroli, na przykładach omawiamy wątpliwości, pokazujemy wzory dokumentów i wyjaśniamy co dyrektor powinien zrobić, by audyt wewnętrzny wprowadzenie kontroli uznał za wzorową. Szczególny nacisk kładziemy na określanie i szacowanie ryzyka - temat, który powoduje najwięcej kontrowersji. 

Czytaj więcej: Kontrola zarządcza i szacowanie ryzyka

Nasi Partnerzy

logotypy ...